V Levoči sa nachádza Múzeum špeciálneho školstva, ktoré je v súčasnosti začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Múzeum je jedinečné a svojím návštevníkom ponúka modernú, zážitkovú prehliadku. Príjemnou a dokonca hravou formou si tu môžete na vlastnej koži vyskúšať viaceré exponáty. Dozviete sa aj to, aké potreby majú znevýhodnení ľudia a s akými prekážkami sa v živote stretávajú. V múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa už 9. mája…

Find Out More